III samba sissemaksed ning juhis raamatupidajatele

Investeerimine ning säästmine kogub igapäevaselt aina enam populaarsust ning selle üheks viisiks on raha kogumine kolmandasse sambasse. Meie staarinvesteerijad räägivad justkui ühest suust, et alustada tulekski just sellest. Kuidas aga sellest kõige enam kasu saada?

Järgnevalt toon välja nii võrdlused kui ka õpetused raamatupidajatele, kuidas seda teha. Esmalt aga III sambast üldiselt.

Pensionikonto loomine ja liitumine

Kõigepealt tuleb täiendava kogumispensioniga ehk III sambaga liituda. Seda saab teha kahel moel:
– võib sõlmida pensionikindlustuslepingu elukindlustusseltsiga või
– võib teha III samba valikuavalduse ning teha sissemakseid vabatahtlikku pensionifondi.

Fondidega saad tutvuda siit: https://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/vabatahtlikud-fondid/

Kui pensionikontot veel ei ole, peab selle esmalt avama ning seejärel saab III samba luua. Edasist infot saab uurida omale meelepärasest või olemasolevast pangast.

Kolmanda samba võimalused:
– raha saab sambasse ise kanda või teha püsikorraldus
– saab ise summa üle otsustada
– summat võib vastavalt soovile või võimalustele vähendada või suurendada
– makseid saab peatada
– raha saab välja võtta
– kindlustustoote või -fondi saab ise valida ning hiljem vahetada
– täiendav tulumaksusoodustus
– pensionifondi osakuid saab edasi pärandada

Täpsemalt saab lugeda siit: https://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/taiendav-kogumispension/

III samba väljamaksed

Kolmandast sambast saab raha välja võtta, kui teha selleks väljamakse avaldus või sõlmida tähtajaline või eluaegne pensionileping.

Väljamaksed võivad olla tulumaksuvabad või kohaldub neile tulumaksumäär 10% või 20%. See sõltub isiku vanusest, lepingu sõlmimise ajast ning valitud väljamakse viisist: kas ühekordne väljamakse, tähtajaline või eluaegne pensionileping. Maksumäärad on ära toodud siin: https://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/valjamaksed/

III samba sissemaksed

Peamine põhjus, miks inimesed tahavad kolmandasse sambasse investeerida, on täiendav tulumaksusoodustus. Seda saab kasutada juhul, kui:
– kui sissemakseid on tehtud summas, mis on kuni 15% aastasest brutotulust või
– kui see summa ei ole rohkem kui 6 000€ aastas.
Arvesse tuleb võtta nii inimese enda kui ka tema tööandja tasutud sissemaksed. Kui sissemaksed lähevad üle ülamainitud piirangute, siis arvestatakse maksusoodustuseks maksimumi, olenevalt sellest, milline piirang enne ette tuleb.
Näiteks, kui aastatulu on 30 000€, siis maksimaalne maksusoodustus on 30 000*15%= 4 500€. Kui aga aastatulu on üle 40 000€, siis maksimaalne maksusoodustus on 6 000€ aastas.

Laias laastus on kaks võimalust: kas teha seda ise või lasta seda teha tööandjal. Kahe meetodi vahe ilmneb selles, et esimesel juhul saab tulumaksu tagasi järgneval aastal tuludeklaratsiooni tehes ning teisel juhul saab tulumaksu tagasi igakuiselt juba koos palgaga.

Näide 1. Töötaja brutopalk on 2334,02€ ning ta on liitunud II pensionisambaga, kuid III sambasse raha ei paiguta.

Brutopalk: 2 334,02€
Tulumaksuvaba: 0€ (kuna brutopalk on üle 2 100€, ei ole õigus temal seda maksuvabastust kasutada)
Kogumispension: 2% ehk 2 334,02 * 2% = 46,68€
Töötuskindlustus: 1,6% ehk 2 334,02 * 1,6% = 37,34€
Tulumaks: 20% ehk (2 334,0246,6837,34) * 20% = 450€
Netopalk ehk töötajale makstakse välja: 2 334,0246,6837,34450 = 1 800€
Aasta brutotulu: 2 334,02 * 12 = 28 008,24€
Aasta netotulu: 1 800 * 12 = 21 600€

Näide 2. Töötaja brutopalk on 2334,02€ ning ta on liitunud II pensionisambaga ja paigutab ise III sambasse maksimaalse rahasumma.

Brutopalk: 2 334,02€
Tulumaksuvaba: 0€ (kuna brutopalk on üle 2 100€, ei ole õigus temal seda maksuvabastust kasutada)
Kogumispension: 2% ehk 2 334,02 * 2% = 46,68€
Töötuskindlustus: 1,6% ehk 2 334,02 * 1,6% = 37,34€
Tulumaks: 20% ehk (2 334,0246,6837,34) * 20% = 450€
Netopalk ehk töötajale makstakse välja: 2 334,0246,6837,34450 = 1 800€
Maksimaalne sissemakse III sambasse: 2 334,02 * 15% = 350,10€
Netosumma, mis jääb töötajale alles: 1 800350,10 = 1 449,90€
Tulumaksusoodustus ühes kuus: 350,10 * 20% = 70,02€
Tulumaksusoodustus ühes aastas, mille saab järgneval aastal tagasi: 70,02 * 12 = 840,24€
Aasta brutotulu: 2 334,02 * 12 = 28 008,24€
Aasta netotulu koos tulumaksutagastusega: 1 449,90 * 12 + 840,24 = 18 239,04€
III sambasse on kogunenud: 350,10 * 12 = 4 201,20€
Raha kokku: 18 239,04 + 4 201,20 = 22 440,24€
Rahavõit aastas: 22 440,2421 600 = 840,24€

Näide 3. Töötaja brutopalk on 2 334,02€ ning ta on liitunud II pensionisambaga ja laseb tööandjal III sambasse sissemakseid teha.

Brutopalk: 2 334,02€
Tulumaksuvaba: 0€ (kuna brutopalk on üle 2 100€, ei ole õigus temal seda maksuvabastust kasutada)
Maksimaalne sissemakse III sambasse: 2 334,02 * 15% = 350,10€
Seda summat käsitleb palgaarvestaja kui netotasu ning esmalt tuleb see brutoks arvestada: 350,10 / 0,964 = 363,17€ (kui isik ei ole liitunud II pensionisambaga, tuleb jagada netosumma 0,984-ga)
Saadud brutosumma tuleb brutopalgast maha võtta: 2 334,04363,17 = 1 970,85€
Kogumispension: 2% ehk 1 970,85 * 2% = 39,42€
Töötuskindlustus: 1,6% ehk 1 970,85 * 1,6% = 31,53€
Tulumaks: 20% ehk (1 970,8539,4231,53) * 20% = 379,98€
Netopalk ehk töötajale makstakse välja: 1 970,8539,4231,53379,98 = 1 519,92€
Tulumaksusoodustus ühes kuus, mille võtta on töötaja netopalk suurem: 350,10 * 20% = 70,02€
Tulumaksusoodustus ühes aastas, mille võrra on töötaja netopalk suurem: 70,02 * 12 = 840,24€
Aasta brutotulu: 2 334,02 * 12 = 28 008,24€
Aasta netotulu: 1 519,92 * 12 = 18 239,04€
III sambasse on kogunenud: 350,10 * 12 = 4 201,20€
Raha kokku: 18 239,04 + 4 201,20 = 22 440,24€
Rahavõit aastas: 22 440,2421 600 = 840,24€

Viimase näite puhul peab aga palgaarvestaja arvestama veel lisaks III samba brutotulu pealt kogumispensioni ning töötukindlustuse ning need ka deklareerima:

Brutosumma: 363,17€
Kogumispension: 2% ehk 363,17 * 2% = 7,26€
Töötuskindlustus: 1,6% ehk 363,17 * 1,6% = 5,81€

Seega arvestus on selline:

ning TSD-le tuleb deklareerida nii: